भंडारा पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

0

आज झालेल्या भंडारा पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

भंडारा पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : २८ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : भंडारा पोलीस शिपाई (set A) Paper Download

पेपर सेट   : भंडारा पोलीस शिपाई (set B) Paper Download

पेपर सेट   : भंडारा पोलीस शिपाई (set C) Paper Download

पेपर सेट   : भंडारा पोलीस शिपाई (setD) Paper Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.