पालघर पोलीस शिपाई भरती परीक्षा चे पेपर सेट डाऊनलोड आणि उत्तर तालिका डाऊनलोड

0

आज झालेल्या पालघर पोलीस शिपाई परीक्षा चे पेपर सेट खालील लिंक वरून डाऊनलोड करता येतील

 

पालघर पोलीस शिपाई २०१९

परीक्षा दिनांक : १८ ऑक्टोबर २०२१

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (set A) Paper Download 

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (set B) Paper Download 

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (set C) Paper Download 

पेपर सेट   : पालघर पोलीस शिपाई (setD) Paper Download 

Leave A Reply

Your email address will not be published.